English  По-русски
logo

İş rejimi

B.e. - Cümə, 09:00 - 18:00

         

Telefon

+99412 599 88 25

  

1C proqram məhsulları

Tipik tətbiqetmələr


Qiymətlərin sonuncu yenilənmə tarixi: 01.07.2024

1C:Azərbaycan üçün mühasibat 8


   “1C:Mühasibat 8” uçotun aparılması, qanunən tələb olunan hesabatlığın hazırlanması və təqdim edilməsi üçün peşəkar vasitədir.
   Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və biznes ehtiyaclarına uyğun dəqiq mühasibat uçotu, kontragentlərlə hesablaşmaların aparılması, sənədlər və işgüzar əməliyyatlar zamanı vaxta qənaət, yüksək iş rahatlığı ilə effektiv istifadəçi dəstəyi.

Qiymət: 470 ₼-dən

1C:Azərbaycan üçün Əməkhaqqı və kadrların idarə edilməsi


   “1C:Əməkhaqqı və kadrların idarə edilməsi” Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və müəssisələrin real iş təcrübəsi ilə bağlı tələblərini nəzərə almaqla, əmək haqqının hesablanması və kadr siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqları kompleks şəkildə avtomatlaşdırmağa imkan verən geniş təyinatlı proqramıdır. Müxtəlif miqyaslı maliyyə müəssisələrinin insan resurslarını idarə etmək üçün uğurla istifadə olunur.

Qiymət: 690 ₼-dən

1C:Azərbaycan üçün kompleks avtomatlaşdırma


   “1C:Kompleks avtomatlaşdırma” müəssisənin fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini idarə etmək üçün vahid məlumat sistemini təşkil etmək və bir və ya bir neçə müəssisənin əməliyyat, idarəetmə, mühasibat və vergi uçotunu vahid məlumat bazasında əks etdirməyə imkan verir. Hər bir müəssisə üçün tənzimlənən hesabatlar ayrıca yaradıla bilər.
   Standart verilənlər bazası daxilində planlaşdırma və büdcə saxlanması nəzərdə tutulmur.

Qiymət: 1 890 ₼-dən

1C:Azərbaycan üçün şirkətin idarə olunması


   “1C:Azərbaycan üçün şirkətin idarə olunması” topdan, pərakəndə və ya onlayn mağazalar vasitəsilə ticarət edən, anbar uçotunu aparan, xidmət göstərən, müqavilə işlərini yerinə yetirən və ya kiçik miqyaslı istehsalla məşğul olan təşkilatlar üçün nəzərdə tutulub.
   Proqramın tipik funksionallığı, ikili yazılışdan istifadə edərək mühasibat və vergi uçotunun aparılmasını təmin etmir, lakin idarəetmə uçotunun aparılması üçün kifayət qədər funksiyaları təmin edir.

Qiymət: 640 ₼-dən

1C:ERP Müəssisənin idarə olunması


   “1C:ERP Müəssisənin idarə olunması” (1C:ERP) hər hansı bir müəssisənin idarə olunması üçün hərtərəfli informasiya sisteminin yaradılması üçün 1C şirkətinin innovativ və effektiv bir həllidir. Bu məhsul bütün əsas biznes proseslərini avtomatlaşdırmağa, müəssisənin əsas fəaliyyət göstəricilərinə nəzarət etməyə, xidmət və şöbələrin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etməyə, istehsalat bölmələrinin fəaliyyətini əlaqələndirməyə, müəssisənin, ayrı-ayrı bölmələrin və personalın fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir.

Qiymət: 14 533 ₼-dən

1C:Sənəd dövriyyəsi 8


   “1C:Sənəd dövriyyəsi 8” proqram məhsulu biznes proseslərin və işçilərin birgə işinin idarə edilməsi üçün geniş imkanlara malik müasir ECM (Enterprise Content Management) sistemidir.
   Elektron sənəd dövriyyəsini təşkil etməyə, prosesləri qurmağa, tapşırıqların icrasına nəzarəti təmin etməyə, idarəetmə fəaliyyətini tənzimləməyə və onun səmərəliliyini artırmağa kömək edəcək yolanılmış üsullar tətbiq edilir.
   Proqram 1C:ERP ilə bilavasitə inteqrasiya edilir.

Qiymət: 1 316 ₼-dən

1C:Azərbaycan üçün pərakəndə satış


   “1C:Azərbaycan üçün Pərakəndə 8” həm ayrı mağazaların, həm də pərakəndə satış şəbəkələrinin bütün əsas biznes proseslərini tam avtomatlaşdırmağa kömək edir. Proqram pərakəndə satış avadanlığı və etiketləmə sistemləri ilə işləmək üçün uyğundur, hər hansı bir ticarət sahəsinin tapşırıqları üçün fərdi olaraq sazlana bilir və mağazanın səmərəliliyini artırmağa kömək edir.
   1C:Ticarətin İdarə Edilməsi ilə bilavasitə inteqrasiya edilir.

Qiymət: 440 ₼-dən

1C:Azərbaycan üçün Ticarətin idarə olunması


   “1C:Azərbaycan üçün Ticarətin idarə olunması” tətbiqi müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı satışların, təchizatların, sifarişlərin, dövriyyənin və digər proseslərin idarə edilməsi daxil olmaqla, əməliyyat və idarəetmə uçotunun aparılması üçün nəzərdə tutulub. Təqdim olunan sistem şirkətin fəaliyyətini planlaşdırmağa, təhlilini aparmağa və icra dinamikasını izləməyə imkan verir.

Qiymət: 890 ₼-dən

Qiymətlərin sonuncu yenilənmə tarixi: 01.07.2024